Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Luthersk Missions Lolland-Falster Afdeling

Torsdag d. 12. oktober 2023, kl. 19.00

Generalforsamlingen holdes på Missionshuset, Rosenvænget 13, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden, som udsendes senere, ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 12. september.

Jan Nielsen
Afdelingsformand