LMBU info

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling for LMBU Guldborgsund
Den 15. marts 2023 kl. 17.30. Rosenvænget 13, 4800 Nykøbing F.

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
 • På valg er Bettina Mortensen – modtager genvalg.
 • Rebekka Sulkjær modtager ikke genvalg
 • Lisbeth Leinum på valg i 2024 og Brian Gydesen træder ud af bestyrelsen.
  Valg til suppleanter
  Valg af revisorer
 • På valg er Kaj Larsen og Lars Nielsen – begge modtager genvalg.
  Valg af kasserer
 • På valg er Gitte Munch – modtager genvalg.
 1. Indkomne forslag
 2. Evt.

Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen, samt forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal sendes til Bettina Mortensen senest 14 dage før generalforsamlingen.