Lolland Falster Kirken


Søndag d. 10. Jan kl. 10:30

P.g.a. corona aflyses gudstjenesten. Prædikenen kan ses på hjemmesiden


Ivan Jakobsen prædiker ud fra Salme 84, 1-13